Ladunek elektryczny kurzu

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie bierze się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może liczyć nową formę. Najspokojniejsze oraz najmniej skomplikowane modele pokazują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w porządek ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w trafny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są dawane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia może żyć ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wydawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W zysku bezpośredniego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie wyczuwalny w twarzy iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.